ตกเป็นเบี้ยล่าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกเป็นเบี้ยล่าง หมายถึง ตกเป็นรองเขา, เสียเปรียบเขา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกเป็นเบี้ยล่าง เช่น ...

Read More

ตกฟาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกฟาก หมายถึง เวลาที่คลอด, ลักษณะการเถียงที่ไม่หยุดปาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกฟาก เช่น เวลาดูห ...

Read More

ตกมัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกมัน หมายถึง แสดงอาการดุร้าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกมัน เช่น ควาญช้างที่ตายไปเห็นว่าเป็นมือให ...

Read More

ตกลงปลงใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกลงปลงใจ หมายถึง ยอมตกลงด้วย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกลงปลงใจ เช่น เมื่อเธอ ตกลงปลงใจ จะยกที่ดิ ...

Read More

ตกล่องปล่องชิ้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกล่องปล่องชิ้น หมายถึง ตัดสินใจร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกล่องปล่องชิ้น เ ...

Read More

ตกหลุม,ตกหลุมพราง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกหลุม, ตกหลุมพราง หมายถึง ถูกลวงด้วยอุบาย, หลงกล ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกหลุม, ตกหลุมพราง เช่น ...

Read More

ต้นคดปลายตรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้นคดปลายตรง หมายถึง คนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต้นคดปลายตรง เช่น ถึงแม้ว่า ...

Read More

ต้นตอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้นตอ หมายถึง ต้นเหตุของเรื่อง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต้นตอ เช่น ที่โดนลูกค้าปรับค่าล่าช้าคราวนี ...

Read More

ตกกระไดพลอยโจน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกกระไดพลอยโจน หมายถึง จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต ...

Read More

ต้นรักดอกโศก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้นรักดอกโศก หมายถึง แรกรักกันดี แต่พอเวลาผ่านไปกลับมีแต่ความขมขื่น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต้นรัก ...

Read More