ทอดสะพาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทอดสะพาน หมายถึง แสดงท่าทีว่าอยากคุ้นเคยอยากทำความรู้จักด้วย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทอดสะพาน เช่น ...

Read More

ทอดอาลัย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทอดอาลัย หมายถึง ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมทั้ง ๆ ที่ยังมีใจผูกพันอยู่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทอ ...

Read More

ทรพี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทรพี หมายถึง ลูกที่ไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทรพี เช่น ช่วงนี้มีแต่ข่าวลูกทรพีฆ่ ...

Read More

ทรัพย์ในดินสินในน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทรัพย์ในดินสินในน้ำ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ตัวอย่างของการใช้ ...

Read More

ทองแผ่นเดียวกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทองแผ่นเดียวกัน หมายถึง เกี่ยวดองเป็นญาติกันด้วยการแต่งงาน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทองแผ่นเดียวกัน ...

Read More

ทองไม่รู้ร้อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทองไม่รู้ร้อน หมายถึง ไม่กระตือรือร้น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทองไม่รู้ร้อน เช่น จะส่งค่างวดเขาปล ...

Read More

ทองรู่กระเบื้อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทองรู่กระเบื้อง หมายถึง ไม่คู่ควรกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทองรู่กระเบื้อง เช่น ผู้หญิงก็ชาติตร ...

Read More

ท้องกิ่ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ท้องกิ่ว หมายถึง หิวมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ท้องกิ่ว เช่น นี่กับข้าวเสร็จแล้วยัง ผมหิวจนท้องก ...

Read More

ท้องยุ้งพุงกระสอบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ท้องยุ้งพุงกระสอบ หมายถึง คนกินจุ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ท้องยุ้งพุงกระสอบ เช่น นายก็แบ่งให้คนอื ...

Read More

ทิ้งท้าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ทิ้งท้าย หมายถึง ปล่อยทีเด็ดตอนสุดท้าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ทิ้งท้าย เช่น ภาพยนตร์เรื่องนี้ทิ้ ...

Read More