ธงขาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ธงขาว หมายถึง ยอมแพ้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ธงขาว เช่น ศึกสงครามในอดีตหากฝ่ายใดยกธงขาวก่อนก็หมาย ...

Read More

ธุระปะปัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ธุระปะปัง หมายถึง มีธุระต้องไปพบปะผู้คน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ธุระปะปัง เช่น มีธุระปะปังแถวนี้ห ...

Read More