เนื้อหนูใส่เนื้อช้าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เนื้อหนูใส่เนื้อช้าง หมายถึง เอาทรัพย์สินของคนที่มีน้อยไปให้คนที่มีมากกว่า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

น้ำใสใจจริง แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำใสใจจริง หมายถึง น้ำใจอันบริสุทธิ์ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำใสใจจริง เช่น คนไทยสมัยนี้หาน้ำใ ...

Read More

น้ำหนึ่งใจเดียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน หมายถึง มีความสามัคคี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย น้ำหนึ่งใจเดียวกัน เช่น งานนี้ขอ ...

Read More

นิ่งเป็นสิงโตหิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

นิ่งเป็นสิงโตหิน หมายถึง นิ่งเฉยไม่มีท่าทีใด ๆ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นิ่งเป็นสิงโตหิน เช่น เวลา ...

Read More

นินทากาเล แปลว่าอะไร หมายถึง…

นินทากาเล หมายถึง คำนินทาย่อมหนีไม่พ้น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นินทากาเล เช่น ไม่มีใครคำนินทากาเล ...

Read More

นิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

นิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้น หมายถึง คนที่ไม่ดีก็ตัดออกจากกลุ่ม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นิ้วไหนร้ายก็ต ...

Read More

นุ่งเจียมห่มเจียม แปลว่าอะไร หมายถึง…

นุ่งเจียมห่มเจียม หมายถึง เจียมเนื้อเจียมตัว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นุ่งเจียมห่มเจียม เช่น เอ็งเ ...

Read More

นุ่งลมห่มฟ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

นุ่งลมห่มฟ้า หมายถึง เปลือยกาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นุ่งลมห่มฟ้า เช่น ดารานางแบบสมัยนี้แทบจะนุ ...

Read More

เนื้อเข้าปากเสือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เนื้อเข้าปากเสือ หมายถึง ตกอยู่ในอันตรายยากที่จะรอด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เนื้อเข้าปากเสือ เช่น ...

Read More

เนื้อเต่ายำเต่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

เนื้อเต่ายำเต่า หมายถึง นำเอากำไรไปลงทุนต่อโดยไม่ต้องใช้ทุนเดิม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เนื้อเต่าย ...

Read More