บอกยี่ห้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

บอกยี่ห้อ หมายถึง กิริยาท่าทางที่แสดงออกย่อมบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอหรือชาติตระกูลว่าเป็นอย่างไร ตัวอย่ ...

Read More

บ้านนอกคอกนา แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านนอกคอกนา หมายถึง คำที่คนเมืองหลวงใช้เรียกคนบ้านนอก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านนอกคอกนา เช่น ...

Read More

บอกเล่าเก้าสิบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

บอกเล่าเก้าสิบ หมายถึง บอกกล่าวให้รู้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บอกเล่าเก้าสิบ เช่น มีเรื่องอะไรก็บ ...

Read More

บ้านเมืองมีขื่อมีแป แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านเมืองมีขื่อมีแป หมายถึง บ้านเมืองมีกฎหมายคุ้มครอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านเมืองมีขื่อมีแป ...

Read More

บอกศาลา แปลว่าอะไร หมายถึง…

บอกศาลา หมายถึง ประกาศไม่ขอรับผิดชอบ, ตัดขาดไม่ให้ความอุปการะอีกต่อไป, เลิกคบ ตัวอย่างของการใช้สำนวน ...

Read More

บิดตะกูด แปลว่าอะไร หมายถึง…

บิดตะกูด หมายถึง บิดพลิ้วไม่ยอมทำตามที่สั่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บิดตะกูด เช่น ฉันสั่งให้ทำอะไ ...

Read More

บอกหนังสือสังฆราช, สอนหนังสือสังฆราช แปลว่าอะไร หมายถึง…

บอกหนังสือสังฆราช, สอนหนังสือสังฆราช หมายถึง สอนในสิ่งที่เขารู้ดีหรือชำนาญอยู่แล้ว ตัวอย่างของการใช้ ...

Read More

บีบน้ำตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

บีบน้ำตา หมายถึง แสร้งร้องไห้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บีบน้ำตา เช่น คุณไม่ต้องมาบีบน้ำตาให้ผมสงสา ...

Read More

บ่อนแตก แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ่อนแตก หมายถึง ก่อเรื่องทำให้คนที่มาชุมนุมกันต้องเลิกไปกลางคัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ่อนแตก เช ...

Read More

บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น หมายถึง รู้จักหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกระทั่งจนหมางใจกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More