เป็นหูเป็นตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นหูเป็นตา หมายถึง ช่วยสอดส่องดูแลแทน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นหูเป็นตา เช่น สมบัติของวัดเรา ...

Read More

เปรี้ยวปาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

เปรี้ยวปาก หมายถึง รู้สึกรำคาญในปากเพราะไม่ได้กินในสิ่งที่เคยกิน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เปรี้ยวปา ...

Read More

เป่าปี่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป่าปี่ หมายถึง สูบฝิ่น ร้องไห้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป่าปี่ เช่น เมื่อก่อนนะถ้ามีเพื่อนที่เล่ ...

Read More

เป็นล่ำเป็นสัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นล่ำเป็นสัน หมายถึง มีหลักฐานมั่นคง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นล่ำเป็นสัน เช่น หมู่บ้านนี้เขา ...

Read More

เป็นโล้เป็นพาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นโล้เป็นพาย หมายถึง เอาการเอางาน ได้เรื่องได้ราว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นโล้เป็นพาย เช่น อ ...

Read More

เป็นวรรคเป็นเวร แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นวรรคเป็นเวร หมายถึง ไม่รู้จักจบจักสิ้น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นวรรคเป็นเวร เช่น เด็กสมัยน ...

Read More

เป็นหน้าเป็นตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นหน้าเป็นตา หมายถึง ได้รับการยกย่องสรรเสริญ เป็นที่เชิดหน้าชูตา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นหน้ ...

Read More

เป็นหมู แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นหมู หมายถึง อ่อนหัด เป็นเหยื่อให้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นหมู เช่น อ่อนซ้อมแบบนี้ ถึงเวลา ...

Read More

เป็นหุ่นให้เชิด แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นหุ่นให้เชิด หมายถึง อยู่ในตำแหน่งที่ต้องคอยทำตามคำสั่งของผู้อื่น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นห ...

Read More

เป็นหมัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นหมัน หมายถึง เตรียมมาแล้วแต่ไม่ได้ใช้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นหมัน เช่น อุตส่าห์เตรียมกับ ...

Read More