ผ้าพับไว้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผ้าพับไว้ หมายถึง เรียบร้อย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผ้าพับไว้ เช่น ลูกสาวบ้านนี้กริยามารยาทนี้เหม ...

Read More

ผ้าเหลืองร้อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผ้าเหลืองร้อน หมายถึง อยากสึกออกไปเป็นฆราวาส ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผ้าเหลืองร้อน เช่น เอ็งเป็นผ ...

Read More

ผิดกันราวฟ้ากับดิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดกันราวฟ้ากับดิน หมายถึง แตกต่างกันมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดกันราวฟ้ากับดิน เช่น พี่น้องค ...

Read More

ผิดเป็นครู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดเป็นครู หมายถึง เอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนสอนตัวเอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดเป็นครู เช่น ไ ...

Read More

ผิดฝาผิดตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดฝาผิดตัว หมายถึง ไม่ถูกคู่กัน, ไม่ใช่ของคู่กัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดฝาผิดตัว เช่น การแต่ ...

Read More

ผิดพ้องหมองใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดพ้องหมองใจ หมายถึง มีเรื่องผิดใจกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดพ้องหมองใจ เช่น เราก็คบหากันมาน ...

Read More

ผิดหูผิดตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดหูผิดตา หมายถึง ดูแปลกตาไปจากเดิม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดหูผิดตา เช่น ไม่คิดเลยว่ายัยเด็กเ ...

Read More

ผินหลังให้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผินหลังให้ หมายถึง ไม่สนใจไยดี, เลิกคบหากัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผินหลังให้ เช่น ในเวลาที่บ้าน ...

Read More

ผิวบาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิวบาง หมายถึง ผิวบอบบาง ...

Read More

ผีเข้าผีออก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผีเข้าผีออก หมายถึง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, อารมณ์ไม่คงที่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผีเข้าผีออก เช่น เ ...

Read More