ฝนจะตก ขี้จะแตก พระจะสึก คนจะตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนจะตก ขี้จะแตก พระจะศึก คนจะตาย หมายถึง สิ่งที่ห้ามไม่ได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนจะตก ขี้จะแตก ...

Read More

ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า หมายถึง ทำสิ่งใดก็ไม่เป็นที่ถูกใจของคนทั้งหมด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนตกก ...

Read More

ฝนตกขี้หมูไหล แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนตกขี้หมูไหล หมายถึง เรื่องไร้สาระไม่ควรใส่ใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนตกขี้หมูไหล เช่น แค่เรื่ ...

Read More

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายถึง แจกจ่ายไม่ทั่วถึง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนตกไม่ทั่วฟ้า เช่น ถึงแม้ว่าจะม ...

Read More

ฝนตกไม่มีเค้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนตกไม่มีเค้า หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนตกไม่มีเค้า เช่น ...

Read More

ฝนตกอย่าเชื่อดาว มีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนตกอย่าเชื่อดาว มีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยาย หมายถึง อย่าไว้วางใจอะไรจนเกินไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง เพียรพยายามอย่างสุดความสามารถจึงจะประสบความสำเร็จ, มีความพยายามมาก ตัวอย่า ...

Read More

ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง หมายถึง สั่งเสียครั้งสุดท้าย, ไว้อาลัยก่อนจากไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนสั ...

Read More

ฝรั่งกังใส แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝรั่งกังใส หมายถึง คนที่วางท่าเป็นฝรั่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝรั่งกังใส เช่น เห็นว่าจบจากเมือง ...

Read More

ฝรั่งขี้นก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝรั่งขี้นก หมายถึง คนที่วางท่าเป็นฝรั่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝรั่งขี้นก เช่น นายก็ใช่ว่าจะพูดไ ...

Read More