พริกไทยเม็ดเดียวเคี้ยวยังร้อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

พริกไทยเม็ดเดียวเคี้ยวยังร้อน หมายถึง ผู้มีอำนาจเพียงคนเดียวก็สามารถทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้ไปทั่ว ต ...

Read More

พรากลูกนกฉกลูกกา แปลว่าอะไร หมายถึง…

พรากลูกนกฉกลูกกา หมายถึง ทำให้ลูกพลัดพรากจากพ่อแม่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พรากลูกนกฉกลูกกา เช่น ...

Read More

พร้างัดปากไม่ออก, พร้าคัดปากไม่ออก แปลว่าอะไร หมายถึง…

พร้างัดปากไม่ออก, พร้าคัดปากไม่ออก หมายถึง ไม่ค่อยพูด, พูดไม่ค่อยเก่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พร้า ...

Read More

พระเอกขี่ควายดำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พระเอกขี่ควายดำ หมายถึง ผู้มาช่วยเหลือยามคับขัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พระเอกขี่ควายดำ เช่น ในยา ...

Read More

พระเอกขี่ม้าขาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

พระเอกขี่ม้าขาว หมายถึง ผู้มาช่วยเหลือยามคับขัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พระเอกขี่ม้าขาว เช่น เขาเ ...

Read More

พระอินทร์มาเขียว ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พระอินทร์มาเขียว ๆ หมายถึง ไม่เชื่อถือ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พระอินทร์มาเขียว ๆ เช่น ต่อให้พระอ ...

Read More

พระอิฐพระปูน แปลว่าอะไร หมายถึง…

พระอิฐพระปูน หมายถึง นิ่งเฉย, ไม่ยินดียินร้าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พระอิฐพระปูน เช่น ถึงจะเป็น ...

Read More

พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก แปลว่าอะไร หมายถึง…

พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก หมายถึง ปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้อน ๆ เข้ามาในขณะเดียวกัน ตัวอย่างของ ...

Read More

พระมาลัยมาโปรด แปลว่าอะไร หมายถึง…

พระมาลัยมาโปรด หมายถึง ผู้ที่มาช่วยเหลือยามตกทุกข์ได้ยากได้ทันท่วงที ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พระมา ...

Read More

พยัคฆ์ติดปีก, พยัคฆ์เสียบปีก แปลว่าอะไร หมายถึง…

พยัคฆ์ติดปีก, พยัคฆ์เสียบปีก หมายถึง คนเก่งคนมีความสามารถที่ได้รับการสนับสนุนให้มีอำนาจบารมีมากยิ่งข ...

Read More