ไฟสุมขอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไฟสุมขอน หมายถึง มีความทุกข์ร้อนอยู่ในใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไฟสุมขอน เช่น ฉันมีปัญหามากมายที ...

Read More

ฟิวส์ขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟิวส์ขาด หมายถึง โกรธจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟิวส์ขาด เช่น พอเขาฟิวส์ข ...

Read More

ฟังหูไว้หู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟังหูไว้หู หมายถึง ฟังอะไรมาอย่าเชื่อทั้งหมด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟังหูไว้หู เช่น เรื่องแบบนี้ ...

Read More

ฟังไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟังไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด หมายถึง ฟังไม่ได้ใจความหรือไม่เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วนำมาพูดต่อ ตัวอย่าง ...

Read More

เฟี้ยว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฟี้ยว หมายถึง ทำอะไรเป็นที่สะดุดตา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฟี้ยว เช่น นายนี่ไปไหนมาไหนอย่างเฟี้ ...

Read More

ไฟเขียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไฟเขียว หมายถึง อนุญาต ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไฟเขียว เช่น ท่านประธานไฟเขียวให้พวกเราเริ่มโครงกา ...

Read More

ฟ้าหลังฝน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟ้าหลังฝน หมายถึง ความสดใสที่อยู่รออยู่หลังจากผ่านอุปสรรคไปได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟ้าหลังฝน เ ...

Read More

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ หมายถึง พูดรื้อฟื้นเรื่องเก่า ๆ ให้กระเทือนใจของอีกฝ่าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟื ...

Read More

ฟ้าสางเดือนดับ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟ้าสางเดือนดับ หมายถึง หมดอำนาจลงเมื่อมีผู้มีอำนาจเหนือกว่าขึ้นมาแทนที่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟ้ ...

Read More

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ หมายถึง รู้ที่ต่ำที่สูง รู้อะไรควรไม่ควร ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ...

Read More