ยกธงขาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกธงขาว หมายถึง ยอมแพ้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกธงขาว เช่น ในศึกสงครามหากเห็นฝ่ายตรงข้ามยกธงขาวก ...

Read More

ยกนิ้วให้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกนิ้วให้ หมายถึง ยอมรับว่ายอดเยี่ยม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกนิ้วให้ เช่น เรื่องการลงทุนผมยกนิ้ ...

Read More

ยกภูเขาออกจากอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกภูเขาออกจากอก หมายถึง รู้สึกโล่งอก, หมดวิตกกังวล ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกภูเขาออกจากอก เช่น พ ...

Read More

ยกเมฆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกเมฆ หมายถึง กุเรื่องขึ้นเอง, พูดเอาเองโดยไม่มีหลักฐาน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกเมฆ เช่น จะกล่า ...

Read More

ยกยอปอปั้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกยอปอปั้น หมายถึง ยกให้ มอบให้, ยกย่องเกินจริง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกยอปอปั้น เช่น อย่าไปยกย ...

Read More

ยกยอด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกยอด หมายถึง เอาสิ่งที่ทำค้างไว้ไปทำให้เสร็จในคราวเดียว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกยอด เช่น งานที ...

Read More

ยกหางตัวเอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกหางตัวเอง หมายถึง ยกตนเองว่าดีว่าเก่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกหางตัวเอง เช่น ไม่มีใครชมเขา เข ...

Read More

ยศช้างขุนนางพระ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยศช้างขุนนางพระ หมายถึง ยศที่ไม่สำคัญ ไม่จริงจังและไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่ใครได้ ตัวอย่างของการใช้ส ...

Read More

ย้อมแมวขาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ย้อมแมวขาย หมายถึง นำสิ่งที่ไม่ดีมาตกแต่งให้ดูดีแล้วหลอกขาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ย้อมแมวขาย เช่ ...

Read More

ยักกระสาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยักกระสาย หมายถึง เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยักกระสาย เช่น พอจนแต้มเข้าเขาก ...

Read More