รกคนดีกว่ารกหญ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

รกคนดีกว่ารกหญ้า หมายถึง มีคนมากก็ยังพอใช้ประโยชน์ได้บ้าง ดีกว่ามีแต่สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้, มีคนม ...

Read More

รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ หมายถึง ผู้ชายเจ้าชู้มักมีภรรยามาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รถไฟ เรือเมล์ ...

Read More

ร่มโพธิ์ร่มไทร แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่มโพธิ์ร่มไทร หมายถึง ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ...

Read More

ร่มไม้ชายคา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่มไม้ชายคา หมายถึง ที่พึงพาอาศัย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่มไม้ชายคา เช่น บ้านเพิ่งถูกไฟไหม้ ตอน ...

Read More

ร่วมหัวจมท้าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่วมหัวจมท้าย หมายถึง ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่วมหัวจมท้าย เช่น เราสอง ...

Read More

รู้จักเก็บรู้จักเขี่ย แปลว่าอะไร หมายถึง…

รู้จักเก็บรู้จักเขี่ย หมายถึง รู้จักสะสม, รู้จักหา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รู้จักเก็บรู้จักเขี่ย เ ...

Read More

รอดปากเหยี่ยวปากกา แปลว่าอะไร หมายถึง…

รอดปากเหยี่ยวปากกา หมายถึง พ้นจากอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รอดปากเหยี่ยวปา ...

Read More

รู้เช่นเห็นชาติ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รู้เช่นเห็นชาติ หมายถึง รู้นิสัยใจคอเป็นอย่างดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รู้เช่นเห็นชาติ เช่น เราส ...

Read More

ร้อนตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร้อนตัว หมายถึง กลัวว่าโทษหรือความเดือดร้อนจะมาถึงตัว, มีอาการลุกลี้ลุกลน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

รู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยรำคาญ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยรำคาญ หมายถึง รู้มากหรือรู้น้อยเกินไปมีแต่จะทำให้ยุ่งยากใจ ตัวอย่างของการใช้ ...

Read More