วัดถนน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัดถนน หมายถึง หกล้มไถลไปกับพื้น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัดถนน เช่น ไปวัดถนนที่ไหนมาถึงได้ถลอกปอ ...

Read More

วัดรอยตีน, วัดรอยเท้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัดรอยตีน, วัดรอยเท้า หมายถึง พยายามเทียบกับผู้ที่เหนือกว่าตนว่าพอสู้ได้หรือไม่ ตัวอย่างของการใช้สำน ...

Read More

วางมือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางมือ หมายถึง เลิกสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางมือ เช่น อีกหน่อยพอเกษียณเขา ...

Read More

วัวเคยขาม้าเคยขี่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวเคยขาม้าเคยขี่ หมายถึง คนที่เคยเป็นสามีภรรยากันย่อมมีความคุ้นเคย เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดี ตัวอย ...

Read More

วางมาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางมาด หมายถึง แสดงท่าทีให้ดูมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอำนาจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางมาด เช่น ไปในท ...

Read More

วัวใครเข้าคอกคนนั้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวใครเข้าคอกคนนั้น หมายถึง กรรมที่ผู้ใดก่อไว้ย่อมส่งผลให้แก่ผู้นั้น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวใค ...

Read More

ไว้ลาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ลาย หมายถึง แสดงความกล้าหาญหรือความสามารถฝากไว้ให้จดจำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ลาย เช่น ชาต ...

Read More

วางโต แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางโต หมายถึง วางท่าว่าใหญ่โต ทำตัวเป็นนักเลงโต ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางโต เช่น ไอ้แม็กซ์เดี๋ย ...

Read More

วัวพันหลัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวพันหลัก หมายถึง วกกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวพันหลัก เช่น ...

Read More

ไว้ยศ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ยศ หมายถึง วางตัวให้สมเกียรติสมฐานะ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ยศ เช่น บางครั้งถ้าเราไว้ยศมากเ ...

Read More