ศรศิลป์ไม่กินกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ศรศิลป์ไม่กินกัน หมายถึง คู่ต่อสู้ที่ไม่สามารถทำอันตรายกับอีกฝ่ายได้, คนที่ไม่ลงรอยกัน ไม่ถูกกัน ตัว ...

Read More

ศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี หมายถึง ในคราวที่บ้านเมืองพบความยากลำบากก็ยังมีคนดีมีความสามารถช่วยกอบกู้สถานกา ...

Read More

ศอกกลับ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ศอกกลับ หมายถึง สวนคำในทันที, ย้อนกับไปที่ต้นเรื่อง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ศอกกลับ เช่น พอเขาว่า ...

Read More

ศาลาโกหก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ศาลาโกหก หมายถึง พูดโกหก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ศาลาโกหก เช่น ข่าวสารการเมืองสมัยนี้เหมือนศาลาโก ...

Read More

ศิษย์มีครู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ศิษย์มีครู หมายถึง คนเก่งที่มีครูเก่งหรือมีชื่อเสียง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ศิษย์มีครู เช่น ความ ...

Read More

ศึกหน้านาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ศึกหน้านาง หมายถึง การวิวาทต่อหน้าสตรีที่ตนหมายปอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ศึกหน้านาง เช่น พอถึงฤ ...

Read More

เศรษฐียังรู้จักขาดไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เศรษฐียังรู้จักขาดไฟ หมายถึง คนเรามีวันพลาด, คนที่ร่ำรวยก็ยังมีวันที่ขัดสนขัดข้อง ตัวอย่างของการใช้ส ...

Read More