หมอบราบคาบแก้ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

หมอบราบคาบแก้ว หมายถึง ยอมตามโดยไม่ขัดขืน, ยอมแพ้โดยดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หมอบราบคาบแก้ว เช่น ...

Read More

หญ้าแพรก แปลว่าอะไร หมายถึง…

หญ้าแพรก หมายถึง สามัญชน, ประชาชนทั่วไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หญ้าแพรก เช่น – เมื่อใดช้างส ...

Read More

หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน หมายถึง การจะตัดสินใครต้องใช้เวลาและโอกาส ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

หนอนบ่อนไส้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนอนบ่อนไส้ หมายถึง ฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาทำทีเป็นพวกเพื่อบ่อนทำลาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนอนบ่อน ...

Read More

หนอนหนังสือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนอนหนังสือ หมายถึง คนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนอนหนังสือ เช่น  ...

Read More

หนักแผ่นดิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนักแผ่นดิน หมายถึง ผู้ที่ไม่คิดจะทำประโยชน์ให้บ้านเมือง แล้วคิดจะทำลายบ้านเมือง ตัวอย่างของการใช้สำ ...

Read More

หนักไม่เอา เบาไม่สู้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนักไม่เอา เบาไม่สู้ หมายถึง เกียจคร้านต่องานทุกชนิด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนักไม่เอา เบาไม่สู้ ...

Read More

หนักเอาเบาสู้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนักเอา เบาสู้ หมายถึง ขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงาน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนักเอา เบาสู้ เช่น – ...

Read More

หนังหน้าไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนังหน้าไฟ หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนังหน้าไฟ เช่น &# ...

Read More

หนังหุ้มกระดูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนังหุ้มกระดูก หมายถึง ผอมมากจนมองเห็นแนวโครงกระดูก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนังหุ้มกระดูก เช่น &# ...

Read More