อดเปรี้ยวไว้กินหวาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน หมายถึง อดใจไว้เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ...

Read More

อดอยากปากแห้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

อดอยากปากแห้ง หมายถึง ความหิวโหย หรือความยากจน ขัดสนเป็นอย่างมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อดอยากปาก ...

Read More

อมพระมาพูด แปลว่าอะไร หมายถึง…

อมพระมาพูด หมายถึง ไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อมพระมาพูด เช่น – ต่อใ ...

Read More

อมเลือดอมฝาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

อมเลือดอมฝาด หมายถึง ลักษณะผิวหน้าที่มีสีแดงเปล่งปลั่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อมเลือดอมฝาด เช่น & ...

Read More

อมสาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

อมสาก หมายถึง อาการนิ่งไม่ยอมพูดเมื่อถึงเวลาต้องพูด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อมสาก เช่น – ตาค ...

Read More

อย่าใฝ่สูงเกินศักดิ์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์ หมายถึง อย่าหมายปองในสิ่งที่เกินความสามารถของตน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อย ...

Read More

อยู่ในปากเสือปากหมี แปลว่าอะไร หมายถึง…

อยู่ในปากเสือปากหมี หมายถึง อยู่ในที่หรือสถานการณ์ที่อันตราย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อยู่ในปากเสือ ...

Read More

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น หมายถึง ให้ทำตัวให้เป็นประโยชน์เมื่อต้องไปอย ...

Read More

อยู่ยงคงกระพัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

อยู่ยงคงกระพัน หมายถึง ทนทานต่อศัสตราวุธ (ศาสตราวุธ) ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อยู่ยงคงกระพัน เช่น & ...

Read More

อยู่โยง แปลว่าอะไร หมายถึง…

อยู่โยง หมายถึง ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่เฝ้าเพียงลำพัง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อยู่โยง เช่น – งา ...

Read More