ฮ่อแร็ด, ฮ้อแร็ด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฮ่อแร็ด, ฮ้อแร็ด หมายถึง ดีมาก, ยอดเยี่ยม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฮ่อแร็ด, ฮ้อแร็ด เช่น – เด ...

Read More

ฮาป่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฮาป่า หมายถึง การหัวเราะเยาะเย้ยของคนหมู่มาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฮาป่า เช่น – นักแสดงละค ...

Read More

เฮ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฮ หมายถึง เสียงของคนหมู่มากที่แสดงถึงความชอบอกชอบใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฮ เช่น – ในการ ...

Read More

เฮี้ยว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฮี้ยว หมายถึง แสดงอาการขัดขืนไม่ยอมทำตามคำสั่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฮี้ยว เช่น – เด็กให ...

Read More

เฮี้ยบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฮี้ยบ หมายถึง ความเข้มงวดและเด็ดขาดในการปกครอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฮี้ยบ เช่น – หลายคน ...

Read More

เฮี้ยน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฮี้ยน หมายถึง การมีพลังหรืออำนาจลึกลับที่น่ากลัว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฮี้ยน เช่น – คนโบ ...

Read More

เฮโลสาระพา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฮโลสาระพา หมายถึง การออกเสียงเป็นจังหวะพร้อม ๆ กันเพื่อช่วยกันดึงหรือลากของหนัก ตัวอย่างของการใช้สำ ...

Read More

เฮโล แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฮโล หมายถึง การที่คนหมู่มากพร้อมใจกันไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ตัวอย่างของการใช้ส ...

Read More