ขนทรายเข้าวัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขนทรายเข้าวัด หมายถึง การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขนทรายเข้าวัด เช่น พวกนัก ...

Read More

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขนหน้าแข้งไม่ร่วง เ ...

Read More

ขนมพอสมน้ำยา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขนมพอสมน้ำยา หมายถึง พอดีกัน ไม่มีใครดีกว่าใคร ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขนมพอสมน้ำยา เช่น พวกเธอสอ ...

Read More

ขบคิด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขบคิด หมายถึง ตรึกตรองอย่างหนัก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขบคิด เช่น ช่วงนี้หัวหน้าเขามีเรื่องต้อง ...

Read More

ขบเผาะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขบเผาะ หมายถึง วัยกำลังแตกเนื้อสาว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขบเผาะ เช่น สาว ๆ วัย ขบเผาะ สมัยนี้พอ ...

Read More

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึง บังคับผู้อื่นให้ทำตามใจตนเอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ข่มเขาโคขืนให้ก ...

Read More

ขมิ้นกับปูน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขมิ้นกับปูน หมายถึง ชอบทะเลาะกันเวลาอยู่ใกล้กัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขมิ้นกับปูน เช่น เขาสองคน ...

Read More

ขยะสังคม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขยะสังคม หมายถึง คนที่ไม่ก่อประโยชน์แล้วยังทำตัวเป็นภาระต่อสังคม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขยะสังคม ...

Read More

ข้าเก่าเต่าเลี้ยง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ข้าเก่าเต่าเลี้ยง หมายถึง คนเก่าคนแก่, คนที่อยู่ด้วย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ข้าเก่าเต่าเลี้ยง เช่ ...

Read More

ขว้างงูไม่พ้นคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขว้างงูไม่พ้นคอ หมายถึง ทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขว้างงูไม่พ้นคอ เช่น ...

Read More